Regulamin Newslettera

REGULAMIN NEWSLETTERA

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.
 2. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na przesyłaniu informacji o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie drogą elektroniczną na podany przez Usługobiorcę adres e-mail.
 3. Sklep – sklep internetowy ROZELLY, dostępny pod adresem www.rozelly.pl.
 4. Usługobiorca – osoba korzystająca z usługi Newsletter.
 5. Usługodawca – ROZELLY
§ 2 WARUNKI KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA
 1. Korzystanie z usługi Newsletter jest dobrowolne.
 2. Aby skorzystać z usługi Newsletter, należy posiadać urządzenie z dostępem do internetu, przeglądarkę internetową obsługującą JavaScript oraz aktywne konto e-mail.
 3. Rejestracja w usłudze Newsletter polega na podaniu adresu e-mail w wyznaczonym miejscu na stronie Sklepu.
 4. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail zawierających informacje marketingowe dotyczące Sklepu.
 5. Usługobiorca ma prawo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez link do wypisu znajdujący się w każdej otrzymanej wiadomości e-mail.
§ 3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego korzystania z usługi Newsletter.
 2. W przypadku problemów z otrzymywaniem wiadomości e-mail w ramach usługi Newsletter, Usługobiorca może skontaktować się z Obsługą Klienta Sklepu w celu zgłoszenia reklamacji dostępnej pod numerem +48 000 000 000 lub mailowo na adres: kontakt@rozelly.pl
§ 4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorców w celu korzystania z usługi Newsletter.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usługi Newsletter.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 4. Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie Sklepu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Sklepu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
Koszyk
Zarejestruj się

Nie masz konta?

Używamy plików Cookies, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę witrynę, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików Cookies.
Zacznij pisać aby znaleźć produkt, który szukasz ...

Nie porzucaj Swojego koszyka, może się przydać 😃

Wpisz swoje dane poniżej, aby zapisać swój koszyk na później. A kto wie, może nawet wyślemy ci słodki kod rabatowy :)

Sklep
0 Ulubione
0 items Koszyk
Konto